• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται το υπ. αριθ. Φ.350.2/9/189309/Ε3 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

Αναρτάται η υπ. αριθ. 186398/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2018-2019».

Το ΚΠΕ Μολάων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας, με την αρωγή του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού  Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της πράξης: «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση  και δια Βίου Μάθηση 2014-2020», διοργανώνει εισαγωγικό Σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για 50 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στη Σπάρτη  στο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης και έχει τίτλο:

«Εισαγωγικό σεμινάριο στην Εκπαίδευση για την Αειφορία - Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης -  Μελέτη πεδίου»

Αναρτάται ο πίνακας των Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018.