• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Ύστερα από πρόταση του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Λακωνίας και σε συνεργασία με τον Οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Το Χαμόγελο του Παιδιού", θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας τριών (03) ωρών με τίτλο «Ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμως η εκπαιδευτικών».  Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα υλοποιηθεί διαδικτυακά από την κα Έλενα Παλούμπη, ψυχολόγο του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού "Το χαμόγελο του Παιδιού" τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 από τις 17:00 έως τις 20:00.  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.

 

Σχετικά:

  1. Υλοποίηση Διαδικτυακού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

 

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 455/06-02-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-21Κ.Υ.Α. με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν μεάτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

Για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξήτους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455) ΚΥΑ θα πρέπει να υποβάλλονται έως την Παρασκευή 12-02-2021.

 

Σχετικά:

  1. 597. ΕΞΕ - 15240 - 2021 - Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
  2. ΦΕΚ Β 455_21_14109_ΓΔ4_5_2_21_ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ
  3. 608. ΕΞΕ - 15717 - 2021 - Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση απουσιών μαθητών/τριών

Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή ιδιώτη εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση Σαντούρι και Ποντιακή Λύρα στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας προκηρύσσερ την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ωρομίσθιοι ή εμπειροτέχνες εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτών τόσο στον οριστικό πίνακα 21- 01- 2021 εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών, όσο και στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων σχολικού έτους 2020-2021, για τις παρακάτω ώρες: