• Χαρούμενες Διακοπές!

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν  να αποσπασθούν:

  • από σχολείο σε σχολείο της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας ή
  • σε ΕΕΕΕΚ της ΔΔΕ Λακωνίας

να υποβάλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έντυπα, από Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 έως Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί:

  • που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας
  • που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2018-2019

να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 12.00.

Αναρτώνται οι αποφάσεις:

  • Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας
  • Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας

προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποσπασθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για την τοποθέτησή τους στο οικείο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης για τρία (3) έτη να υποβάλουν αίτηση απόσπασης/τοποθέτησης, από την 18-7-2018 μέχρι και την 3-8-2018.