Τακτικά Μέλη

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 1ου ΓΕ.Λ. ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΡΙΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

Αναπληρωματικά Μέλη (Αντίστοιχα)

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε' ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

Α) Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης i)των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης και ii) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, αντί των ανωτέρω αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, θα μετέχουν σε αυτό οι κατωτέρω εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

 

Τακτικά Μέλη

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ"
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ "ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ"

 

Αναπληρωματικά Μέλη (Αντίστοιχα)

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΖΑΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ "ΙΟΝΙΟ" ΣΧΟΛΗ 
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑ "ΜΟΝΤΕΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"

 

Β)Στην περίπτωση που το ανωτέρω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα θέματα των Ιδιωτικών Σχολείων θα μετέχουν σε αυτό, αντί των ανωτέρω αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι κατωτέρω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

 

Τακτικά Μέλη

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

 

Αναπληρωματικά Μέλη (Αντίστοιχα)

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ - ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΥΤΕΝΕΡΓΩ

 

Η θητεία όλων των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών είναι διετής και λήγει στις 31-12-2020.