Τακτικά Μέλη

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΝΕΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕ.Λ. ΓΥΘΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΕ ΠΕ79 ΠΕΚΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΨΥΧΡΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΡΙΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

Αναπληρωματικά Μέλη (Αντίστοιχα)

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε' ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2ου ΓΕ.Λ. ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1ου Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΕΕ ΠΕ03 ΠΕΚΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΡΑΓΑ ΜΑΡΘΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Η θητεία όλων των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών είναι διετής και λήγει στις 31-12-2020.