Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ13, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, για την τριετία από 01-09-2017 έως και 31-08-2020, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 10-07-2017 μέχρι και 21-08-2017, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (Ελ. Βενιζέλου 16, 81 132 Μυτιλήνη), ή στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση οι εκπαιδευτικοί, οι οποίες θα τις διαβιβάσουν αμελλητί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση για Απόσπαση στην ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου