Αναρτάται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου και ο πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων.

 
 

Σχετικά:

  1. Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας