Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) καλεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Υπηρεσίες και Φορείς Αρμοδιότητας του Υ.Π.Ε.Θ. να υποβάλουν αίτηση από 20/4/2018 μέχρι και 30/4/2018.

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Απόσπασης Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
  2. Πρόσκληση Απόσπασης Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Υπηρεσίες και Φορείς Υ.Π.Ε.Θ.