Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, για τρία (3) σχολικά έτη (από 01-09-2018 έως 31-08-2021), να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 23-04-2018 μέχρι και 30-04-2018 (αποκλειστική προθεσμία) στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση ή είναι τοποθετημένοι προσωρινά ή τελούν σε διάθεση.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση για Απόσπαση
  2. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος