Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 11-11-2016 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα πρωτοκολλούνται αυτόματα.