Αναρτάται η «Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019» προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Θέσεων για Ευρωπαϊκά Σχολεία