Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή ιδιώτη εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση Σαντούρι και Ποντιακή Λύρα στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας προκηρύσσερ την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ωρομίσθιοι ή εμπειροτέχνες εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτών τόσο στον οριστικό πίνακα 21- 01- 2021 εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών, όσο και στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων σχολικού έτους 2020-2021, για τις παρακάτω ώρες:

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με Μουσική Ειδίκευση «Ποντιακή Λύρα»

Η Διευθύντρια Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομισθίου μουσικού, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Αλεξανδρούπολης για τις παρακάτω ώρες και ειδίκευση:

Αναρτάται η υπ’ αριθ 58450/Ε1/12-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΤΤ4653ΠΣ-ΩΨ8) πρόσκληση για μόνιμο διορισμό 423 εκπαιδευτικών, εγγεγραμμένων στους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 (αριθμ. 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ), κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09  (ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13 (ΠΕ78), ΠΕ14.04 (ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02 (ΠΕ80), ΠΕ18.12 (ΠΕ88.02), ΠΕ18.24 (ΠΕ87.08), ΠΕ19 (ΠΕ86), και ΠΕ32 (ΠΕ91.01), σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

Τοπική προκύρηξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με μουσική ειδίκευση "ΤΑΜΠΟΥΡΑ" στο μουσικό σχολείο Τρίπολης.

 Ο Διευθυντής της Διεφθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αρκαδίας προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1), ωρομισθίου εκπαιδευτικου με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικου Σχολείου Τρίπολης με μουσική ειδίκευση «ΤΑΜΠΟΥΡΑ», 20 ώρες/εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα του οικείου κλάδου καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Δ.Ε Αρκαδίας από 3 Φεβρουαρίου 2021 έως και 5 Φεβρουαρίου 2021

Αναρτάται η αριθμ Φ 139896/Ε1/28-8-2018 ΥΑ  σχετική με συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.