Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01-ΤΕ16 ή ιδιώτη εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση Σαντούρι και Ποντιακή Λύρα στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας προκηρύσσερ την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ωρομίσθιοι ή εμπειροτέχνες εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτών τόσο στον οριστικό πίνακα 21- 01- 2021 εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών, όσο και στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων σχολικού έτους 2020-2021, για τις παρακάτω ώρες:

  •  Μουσική ειδίκευση "Ποντιακή Λύρα", 12 ώρες την εβδομάδα.
  •  Μουσική ειδίκευση "Σαντούρι", 12 ώρες την εβδομάδα

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τα ανωτέρω καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας καθορίζεται από Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021.

 

Σχετικά:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ