Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες με την μοριοδότηση των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας, για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
  • γενικές, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
  • σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
  • σε Μουσικά Σχολεία
  • σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
  • σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 Προθεσμία ενστάσεων από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017.

 

 Σχετικά:

  1. Μόρια Μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Μόρια Μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
  3. Μόρια Μεταθέσεων σε Μουσικά Σχολεία
  4. Μόρια Μεταθέσεων σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
  5. Μόρια Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης