Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Λακωνίας που υπέβαλαν αιτήσεις για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση το σχολικό έτος 2017-2018:

 Προθεσμία ενστάσεων από 14-12-2017 μέχρι και 19-12-2017.

 

 Σχετικά:

  1. Πίνακας Μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης
  2. Διαβίβαση Ανάρτησης Πινάκα Μορίων