Μετά από την εξέταση των αιτήσεων – ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και διορθώσεων, σας κοινοποιούμε εκ νέου τους πίνακες:
  • Μορίων Μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή
  • Μορίων Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης 

  

 Σχετικά:

  1. Ανακοινοποίηση Πίνακα Μορίων Μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Ανακοινοποίηση Πίνακα Μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης