Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Αναρτάται διευκρίνηση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. επί των εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018.

Αναρτώνται οι πίνακες μορίων μεταθέσεων ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων που έγινε από την υπηρεσία μας.

Αναρτάται η υπ. αριθ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2017-2018».

Ανακοινοποιούνται οι πίνακες μορίων για ΒελτίωσηΟριστική Τοποθέτηση, μετά την εξέταση ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και τις κατάλληλες διορθώσεις.