Αναρτώνται οι πίνακες μορίων για ΒελτίωσηΟριστική Τοποθέτηση, μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων που έγινε από την υπηρεσία μας.

Αναρτώνται οι πίνακες μορίων μετάθεσης των κατηγοριών:

 • από Περιοχή σε Περιοχή
 • σε Μουσικά Σχολεία
 • σε Διαπολιτισμικά Σχολεία
 • σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης, μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις για τυχόν διορθώσεις επί των πινάκων από 20-3-2017 έως 22-3-2017.

Λόγω τεχνικών προβλημάτων του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του eDatacenter, παρατείνονται:

 1. η υποβολή αιτήσεων έως και την Κυριακή 05-03-2017 και ώρα 23:59
 2. η αποστολή δικαιολογητικών έως και την Δευτέρα 06-03-2017 και
 3. ο έλεγχος από τις ΔΠΕ και ΔΔΕ έως και την Παρασκευή 17-03-2017.

Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-17, με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν, συμπληρώνονται, διορθώνονται και διευκρινίζονται ορισμένες αναφορές.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2016-2017, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

 • γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
 • σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,
 • στα Μουσικά Σχολεία,
 • στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
 • στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
 • αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή.