Οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα μπορούν από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας να παραλάβουν αυτοπροσώπως το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

(Η παραλαβή μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση - με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας).

 

Σχετικά:

  1. Πίνακας Επιτυχόντων - Παραλαβή ΚΠΓ