Προκηρύσεται η διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr και θα οριστικοποιούνται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00 με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Σχετικά:

  1. Δελτίο Τύπου Προκήρυξης Εξετάσεων
  2. Προκήρυξη Εξετάσεων
  3. Υποβολή Αιτήσεων
  4. Προδιαγραφές
  5. Εγχειρίδιο
  6. Πρόγραμμα Εξετάσεων
  7. Περιοχές Εξέτασης
  8. Κατανομή Εξεταστικών Κέντρων