Προκηρύσσεται η διενέργεια συμπληρωματικού διαγωνισμού διορισμού υποτρόφων εις βάρος του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου προς πλήρωση των θέσεων που δεν πληρώθηκαν από τον τακτικό διαγωνισμό και η χωρίς διαγωνισμό πρόσληψη δύο υποτρόφων, φοιτητών ή φοιτητριών Ανώτατων ή Ανώτερων Σχολών της χώρας.

Αναρτώνται προκηρύξεις διαγωνισμών πρόσληψης υποτρόφων του Καθιδρύματος Ματάλα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Σας ενημερώνουμε ότι τα Εκπαιδευτήρια Δούκα διοργανώνουν τον 21ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό μέσω Διαδικτύου "Λυσίας" ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αρχική φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 1 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και η τελική το Σάββατο 29 Απριλίου 2017.

Προκηρύσσεται η διενέργεια διαγωνισμού υποτρόφων εις βάρος του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου, για το Γυμνάσιο-Λύκειο και άλλες ομοιόβαθμες σχολές του Κράτους, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2017-2018 στις τάξεις Α', Β' και Γ' Γυμνασίου και Α', Β' και Γ' Λυκείου, προς πλήρωση των προβλεπομένων έξι (6) θέσεων ανά έτος (τάξη φοίτησης), για το σχολικό έτος 2017-2018.