Προκηρύσσεται η διενέργεια διαγωνισμού υποτρόφων εις βάρος του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου, για το Γυμνάσιο-Λύκειο και άλλες ομοιόβαθμες σχολές του Κράτους, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2017-2018 στις τάξεις Α', Β' και Γ' Γυμνασίου και Α', Β' και Γ' Λυκείου, προς πλήρωση των προβλεπομένων έξι (6) θέσεων ανά έτος (τάξη φοίτησης), για το σχολικό έτος 2017-2018.

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Διαγωισμού Ιδρύματος Ματάλα