Προκηρύσσεται η διενέργεια συμπληρωματικού διαγωνισμού διορισμού υποτρόφων εις βάρος του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου προς πλήρωση των θέσεων που δεν πληρώθηκαν από τον τακτικό διαγωνισμό και η χωρίς διαγωνισμό πρόσληψη δύο υποτρόφων, φοιτητών ή φοιτητριών Ανώτατων ή Ανώτερων Σχολών της χώρας.

 

  Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα