Αναρτάται η με αριθμ. πρωτ. Φ153/118798/Α5/23-7-2019 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 μαθημάτων ΕΠΑΛ και της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Αναρτάται η με αριθμ. πρωτ. Φ253.2/117898/Α5/22-7-2019 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 μαθημάτων ΓΕΛ, Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Αναρτώνται οι εγκύκλιοι σχετικά με την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για ενημέρωσή σας.

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και λήγουν την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

Αναρτώνται τα από 21 και 25 Ιουνίου δελτία τύπου και τις τροποποιήσεις της προκήρυξης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προς ενημέρωσή σας.

Αναρτάται η απόφαση ορισμού του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης (Κωδικός Σχολείου: 3051010. Ταχ. Δ/νση: Κων. Παλαιολόγου 2, Σπάρτη 23100) με αριθμό τηλεφώνου 27310 26567 και τηλεομοιότυπου 27310 26567 ως Εξεταστικού Κέντρου για την εξέταση του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών έτους 2019.