Αναρτάται η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Σχετικά:

  1. Συμπληρωματική Προκήρυξη Πυροσβεστικής Ακαδημίας