Αναρτώνται οι εγκύκλιοι σχετικά με την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για ενημέρωσή σας.

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και λήγουν την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

 

Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος Μηχανογραφικών Δελτίων ΓΕΛ
  2. Εγκύκλιος Μηχανογραφικών Δελτίων ΕΠΑΛ