Αναρτώνται οι εγκύκλιοι σχετικά με την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για ενημέρωσή σας.

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και λήγουν την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

Αναρτάται η απόφαση ορισμού του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης (Κωδικός Σχολείου: 3051010. Ταχ. Δ/νση: Κων. Παλαιολόγου 2, Σπάρτη 23100) με αριθμό τηλεφώνου 27310 26567 και τηλεομοιότυπου 27310 26567 ως Εξεταστικού Κέντρου για την εξέταση του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών έτους 2019.

Αναρτάται η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που αφορά στον αριθμό των εισακτέων.

Αναρτάται το από 13/06/2019 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με:

  • Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων
  • Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών (έχουν οριστεί από τις οικείες Δ/νσεις ΔΕ),
  • Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών),
  • Εξεταστικά Κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  • Οδηγίες προς τους υποψηφίους,

προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.