Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την υπ’ αριθμ. 10/17-5-2018 Πράξη του, όρισε αριθμητικά τις οργανικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κατά σχολική μονάδα, κλάδο  και ειδικότητα καθώς και τα οργανικά κενά έτους 2018 όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.

Με βάση τον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που διαπιστώθηκε υπεραριθμία στον κλάδο τους -ειδικότητα τους να δηλώσουν από σήμερα 17-5-2018 έως και Δευτέρα 21-5-2018 και ώρα 15.00, αν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 και του Π.Δ. 269/2000.

 

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Οργανικών Κενών - Υπεραριθμιών
  2. Πίνακας Οργανικών Κενών - Υπεραριθμιών
  3. Αίτηση - Δήλωση Υπεραρίθμου