Ανακοινώνονται οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, κατά περιοχή μετάθεσης, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την υπ’ αριθ. 12/31-5-2018 πράξη του.

Καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  • Υπέβαλλαν αίτηση βελτίωσης οργανικής θέσης
  • Μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ
  • Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για οποιοδήποτε λόγο.

Οι δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00 μέχρι και την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 24.00 μέσω του online συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr στο οποίο υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης.

 

Σχετικά: