Αναρτάται η απόφαση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας χαρακτηρισμού (ονομαστικά) εκπαιδευτικών ως υπεραρίθμων στη σχολική μονάδα, στον κλάδο και στην ειδικότητα που ανήκουν.

Καλούνται οι καθηγητές οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι να υποβάλουν εφόσον επιθυμούν δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων όπως αυτά εμφανίζονται κατά κλάδο και σχολική μονάδα στον επισυναπτόμενο πίνακα, από Τετάρτη 10-7-2019 μέχρι και Παρασκευή 12-7-2019 και ώρα 15.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 12 του Π.Δ.100/97.   

Σε περίπτωση μη ύπαρξης οργανικών κενών σε καμία ομάδα σχολείων δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης τοποθέτησης.

 

Σχετικά:

  1. Κοινοποίηση Απόφασης
  2. Χαρακτηρισμός Εκπαιδευτικών ως Υπεραρίθμων
  3. Πίνακας Οργανικών Κενών
  4. Δήλωση Προτίμησης