Οι πίνακες αφορούν την πρόταση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας προς τον Περ/κό Δ/ντή Π. και Δ. Εκπ/σης Πελ/νήσου, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η έκδοση της σχετικής απόφασης.

 

Σχετικά:

  1. Οριστικές Τοποθετήσεις - Βελτίωση Θέσης - Διάθεση ΠΥΣΔΕ