Το ΚΠΕ Μολάων, σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας, με την αρωγή του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού  Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της πράξης: «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση  και δια Βίου Μάθηση 2014-2020», διοργανώνει εισαγωγικό Σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για 50 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στη Σπάρτη  στο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης και έχει τίτλο:

«Εισαγωγικό σεμινάριο στην Εκπαίδευση για την Αειφορία - Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης -  Μελέτη πεδίου»

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο να δηλώσουν συμμετοχή, μέσω του συνδέσμου: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μέχρι την Πέμπτη 1η  Νοεμβρίου 2018. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβούν τον ανωτέρω αριθμό, θα διενεργηθεί κλήρωση για την επιλογή των επιμορφούμενων. Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Σεμιναρίου