Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας σας ενημερώνει για την πρόθεση δημιουργίας Tοπικών Δικτύων κατά το σχολικό έτος 2017-18. Στα δίκτυα αυτά δύνανται να μετέχουν εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (χωρίς να υπάρχει δέσμευση για την υλοποίηση προγραμμάτων μη εντεταγμένων σε αυτά τα δίκτυα).

Αναρτάται η εγκύκλιος, που αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το τρέχον σχολικό έτος.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, με πρωτοβουλία του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, της Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και της Υπευθύνου ΕΚΦΕ, οργανώνει, σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της Λακωνίας, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα αγωγής υγείας και περιβαλλοντικής αγωγής, ώστε να είναι σε θέση στη συνέχεια να υλοποιήσουν προγράμματα αγωγής υγείας ή/και περιβαλλοντικής αγωγής, καθώς και αντίστοιχες εκπαιδευτικές δράσεις.

Αναρτάται η πρόσκληση συμμετοχής σε ημερίδα με θέμα: "Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Περιεχόμενο - Δυνατότητες - Προκλήσεις" που διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθητικών Βίντεο» διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, δια του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, το τμήμα  Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης  και τον Δήμο Σπάρτης στις 6 – 7 Οκτωβρίου 2017 στο Μανουσάκειο Μουσείο Αστικού και Λαϊκού Πολιτισμού στη Σπάρτη.