Ανακοινώνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας με τα Μόρια των Υποψηφίων Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων με την αριθμ. 13/24-7-2017 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ επιλογής Λακωνίας.

 

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Μορίων μετά τις Ενστάσεις
  2. Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Μορίων προς Κύρωση