Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και Ε.Κ. να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης αποκλειστικά και μόνο στις 25 Ιουλίου 2017 και μέχρι ώρα 15.00 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας.

Οι δηλώσεις προτίμησης θα γίνονται δεκτές με τους τρόπους που αναφέρονται στο με αρ.πρ. 5194/19-7-2017 έγγραφό μας.

Δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις προτίμησης που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή με διαφορετικό τρόπο από αυτούς που αναφέρουμε στο ανωτέρω έγγραφό μας.                                                                                                

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης Προτίμησης Υποψηφίων Διευθυντών
  2. Ενημέρωση σχετικά με την Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Υποψηφίων Διευθυντών
  3. Δήλωση Τοποθέτησης Διευθυντών
  4. Πίνακας Σχολικών Μονάδων