Σας κοινοποιούμε την απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας του Περ/κού Δ/ντή Π. και Δ. Εκπ/σης Πελ/νήσου.
Οι Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. οφείλουν να παρουσιαστούν 1 Αυγούστου 2017 από 8.00 έως 15.00 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.
Η παράδοση-παραλαβή αν δεν είναι δυνατόν να γίνει την 1-8-2017, θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό στη σχολική μονάδα τοποθέτησης τους, μετά από συννενόηση μεταξύ των Διευθυντών/ντριών που αποχωρούν και αυτών που αναλαμβάνουν.
 

Σχετικά:

  1. Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λακωνίας