Σας κοινοποιούμε την απόφαση τοποθέτησης του εκπαιδευτικού Μάρκου Ηλία κλάδου ΠΕ17.02 του 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης ως Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γενικής Κατεύθυνσης της Δ/νσης Δ. Ε. Ν. Λακωνίας, για το υπόλοιπο της θητείας, μέχρι 31-7-2018.