Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19 και ΠΕ20 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας που ενδιαφέρονται να ασκήσουν προσωρινά τα καθήκοντα του Υπευθύνου Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) Ν. Λακωνίας και μέχρι την πλήρωση της θέσης όπως θα προβλέπεται από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην οικεία διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 1-9-2017 έως και 4-9-2017 και ώρα 12.00 στη Διεύθυνση Δ. Ε. Ν. Λακωνίας.