Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ13 που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για τρία σχολικά έτη, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 05-09-2017 έως και 02-10-2017 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος