Παρακαλούμε οι υπεύθυνες δηλώσεις (υπογεγραμμένες, χωρίς βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής) των εκπαιδευτικών είτε να προσκομιστούν είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά (σκαναρισμένες) ή με fax, στην υπηρεσία μας έως και την Tετάρτη 13/09/2017.

Σχετικά:

  1. Επικαιροποίηση στοιχείων