Αναρτάται το με αριθμό πρωτοκόλλου 1647/8-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΣΑΞΟΞΔΔ-ΡΡΦ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, με θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού» για ενημέρωσή σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

  

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση για Απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού