Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Αναρτάται η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: " Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού'' για ενημέρωσή σας.

 

Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764