Οι εκπαιδευτικοί, των οποίων η αίτηση απόσπασής τους σε Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΔΕ) ή Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν εγκρίθηκε, μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΥΔ μέχρι και σήμερα 5 Ιουνίου 2018.