Αναρτάται το αριθμ 139556/Ε2/28-8-2018 έγγραφο σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας και διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Σχετικά:

  1. Διαθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας στην Α/θμια 2018-2019