Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές που δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας κατά σειρά εγγραφής τους στον κυρωμένο πίνακα σύμφωνα με την αριθμ. 6935/24-7-2017 απόφαση του Περ/κού Διευθυντή Π. και Δ. Εκπ/σης και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4473/2017, να υποβάλλουν αίτηση – νέα δήλωση προτίμησης για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Σπάρτης που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά από το σχολικό έτος 2018-2019 στις εγκαταστάσεις του 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης θα υποβάλλονται από Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 έως και Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λακωνίας (Διοικητήριο).

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή Εσπερινού ΕΠΑΛ Σπάρτης
  2. Κύρωση Τελικού Πίνακα
  3. Δήλωση Τοποθέτησης Διευθυντή