Αναρτώνται οι αποφάσεις ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου και στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2018.

 

Σχετικά:

  1. Ανακήρυξη Υποψηφίων Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου
  2. Ανακήρυξη Υποψηφίων Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας