Προκηρύσσεται η πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας από την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 έως και την Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00μ.μ.

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Υποδιευθυντών/ντριών
  2. Διευκρινίσεις για την Επιλογή Υποδιευθυντών/ντριών
  3. Νόμος 4547/2018
  4. Υ.Α. 4412/2018
  5. Αίτηση Υποδιευθυντή/ντριας
  6. Υπεύθυνη Δήλωση