Αναρτάται το υπ. αριθ. Φ.350.2/9/189309/Ε3/7-11-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη