Καλούνται οι υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες που δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε.Λακωνίας κατά σειρά εγγραφής τους στον κυρωμένο πίνακα σύμφωνα με την αριθμ.6935/24-7-2017 απόφαση του Περ/κού Διευθυντή Π. και Δ. Εκπ/σης και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4473/2017, να υποβάλλουν αίτηση – νέα δήλωση προτίμησης για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή στο Γυμνάσιο Ελαφονήσου με Α΄ Λ.Τ. για το υπόλοιπο της θητείας (31-7-2020).

Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης θα γίνονται δεκτές από Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 έως Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή Γυμνασίου Ελαφονήσου με Α' Λ.Τ.
  2. Κύρωση Τελικού Πίνακα
  3. Δήλωση Τοποθέτησης Διευθυντή