Προκηρύσσεται η πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/-ντριών των παρακάτω σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας:

  1. 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ - Β΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
  2. 1ο Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ - Α΄ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας από την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 έως και την Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  2. Ν. 4547
  3. Υ.Α. 4412
  4. Αίτηση
  5. Υπεύθυνη Δήλωση