Καλούνται: 

  • οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄)
  • οι εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ102, Α΄)

και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή στο Γυμνάσιο Ελαφονήσου με Α΄Λ.Τ., να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00μ.

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή Γυμνασίου Ελαφονήσου με Α' Λ.Τ.
  2. N. 4547
  3. ΦΕΚ 4424
  4. Αίτηση Διευθυντών/ντριών
  5. Υπεύθυνη Δήλωση