Αναρτώνται οι αποφάσεις ορισμού της σειράς εκλογής και διορισμού των τακτικών και τα αναπληρωματικών αιρετών μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας και του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου.

 

Σχετικά:

  1. Ορισμός Σειράς Εκλογής και Διορισμός Αιρετών ΠΥΣΔΕ Λακωνίας
  2. Ορισμός Σειράς Εκλογής και Διορισμός Αιρετών ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου